YKIs operativa chef till Sydsudan

Fil 2016-06-04 14 38 09

Barbro Wallhäger, operativ chef för Youth Kids International har blivit inbjuden att sitta med utbildnings ministeriet för att skriva läroplan för utbildning av förskolelärare. Det är tillsammans med Unicef som detta genomförs och Barbro kommer åka ner i mitten av juni och väntas komma hem i juli igen. Det är ett unikt tillfälle för oss att visa vad vi gör i Sydsudan.

Barbro Wallhäger talade idag på årsstämman om hennes kommande resa till Sydsudan och vad det skulle innebära för YKIs arbete framöver. Barbro har även fått i uppdrag att sammanställa allt från mötet i Sydsudan och skriv och dela med sig om vad som hänt där. Barbro kommer även att få en lägesrapport från det centret som vår medarbetare Margaret bedriver ett familjecenter i.   Vad all denna information som Barbro åker och samlar in skall gå till kommer att komma upp på hemsidan under slutet av sommaren.

1 Comment on "YKIs operativa chef till Sydsudan"

  1. Emmanuel Nketiah | 4 juni, 2016 at 18:48 | Svara

    Wow,I am so glad to hear this great news!
    Well done Barbro

Leave a comment

Your email address will not be published.


*